Αγαπητοί υποψήφιοι,

Σας καλωσορίζουμε στο Epsilon Net College, το μοναδικό ιδιωτικό Business School που έχει την δυνατότητα να συνδέσει αυτόματα τις σπουδές με την αγορά εργασίας, μέσω του ομίλου εταιρειών πληροφορικής της Epsilon Net.

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training). Το Epsilon College παρέχει εξιδεικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, Logistics, της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, της Πληροφορικής και του Τουρισμού. Καινοτόμα μαθήματα, σύγχρονα διεθνή προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενσωματωμένη πρακτική άσκηση, άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και παροχή υπηρεσιών επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού στις επιχειρήσεις, είναι οι κύριοι μοχλοί των υπηρεσιών που προσφέρουμε που καθιστούν το EpsilonNet College μοναδικό στην αγορά της Ελλάδας.

Οι σπουδαστές του Kολεγίου θα παρακολουθούν σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλού επιπέδου, το οποία θα συνδυάζουν τη εμπειρική γνώση, την πρακτική άσκηση και τη μάθηση στις επιχειρήσεις, ενώ θα παρακινούν στην έρευνα, την οργανωσιακή και προσωπική ανάπτυξη και την επιχειρηματική αλλαγή. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο EpsilonNet College είναι δυναμικές και προσαρμοσμένες στο σύγχρονο περιβάλλον του επιχειρείν, εξειδικεύοντας σε θέματα Λογιστικής (ΕΛΠ και ΔΛΠ) και Φορολογίας, Διαχείρισης και Καινοτομίας και άμεσης εφαρμογής των παραπάνω με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού της Epsilon Net, (Extra και Hyper Λογιστική Διαχείριση, Μισθοδοσία, Τax System για λογιστικά γραφεία, Pylon, Business και Scan HRMS για τμήματα HR επιχειρήσεων και Pylon ERP για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις).

Μέσα από την υπηρεσία του Κολεγίου μας επιχειρούμε την ανάπτυξη και εξειδίκευση του σημαντικότερου κεφαλαίου κάθε επιχείρησης, του ανθρώπινου δυναμικού της, εφοδιάζοντας το με σύγχρονες γνώσεις, καινοτόμες δεξιότητες και επιχειρηματική ψηφιακή κουλτούρα. Το Epsilon Net College -όπως και το Epsilon Net Τraining- εγγυώνται το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, την άμεση εφαρμογή στο πεδίο της εργασίας, την υποστήριξη της εφαρμογής τους στην εργασία ώστε να διασφαλιστεί η απόδοση της επένδυσης, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Παράλληλα, δημιουργήσαμε το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” προκειμένου να υποστηρίξουμε τους αποφοίτους του κολεγίου στην εύρεση εργασίας αλλα και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Ομίλου Epsilon Net στην εύρεση εργατικού δυναμικού. Σήμερα το Evresis πετυχαίνει κάτι μοναδικό για τα δεδομένα της εκπαίδευσης: γεφυρώνει το κενό που υπάρχει μεταξύ των σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες.

Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της. H ζήτηση ικανών και καταρτισμένων στελεχών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, του Marketing, της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και της Διαφήμισης, εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά.

Το Epsilon Net College δεσμεύεται να αποτελέσει αυτό που πρέπει να είναι ένας έγκυρος εκπαιδευτικός οργανισμός στον 21ο αιώνα: σύγχρονη γνώση, εξαιρετική διδασκαλία που προωθεί τη διεθνή προοπτική τόσο απαραίτητη στον σύγχρονο κόσμο μας και φυσικά την παροχή δυνατότητας για εφαρμογή της γνώσης στην πράξη μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν να συμμετάσχετε στις ευκαιρίες που ξεδιπλώνονται ενώνοντας ταλαντούχους μελετητές, επιστήμονες και αυριανούς leader σε ένα μοναδικό περιβάλλον που συνδυάζει με αρμονία την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική λογική και προσέγγιση!

Γεώργιος Ιωάννου
Διευθυντής Epsilon Net College