Το EPSILON NET COLLEGE παρέχει τη δυνατότητα ένταξης των φοιτητών στο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «EPSILONNET CARE», το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν υπηρεσιών υγείας στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα.

Κατά την εγγραφή στο MBA in Accounting and Finance , σε όλους τους φοιτητές παρέχεται η σχετική Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «EPSILONNET CARE».

Βεβαίωση Συμμετοχής EPSILONNET CARE: download