MBA Accounting & Finance

Online μεταπτυχιακό στη Λογιστική

Έναρξη:

Μάρτιος

ή

Οκτώβριος

Διάρκεια:

1,5 Έτος

Campus:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Online

MBA Accounting & Finance

To Online Μεταπτυχιακo Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών ικανών να προβλέψουν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Γιατί να επιλέξω το MBA του Epsilon College;

 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών

  Εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

 • Σύγχρονα μαθήματα

  Καλύπτουν όλες τις επιμέρους θεματικές περιοχές της σύγχρονης  Λογιστικής, Ελεγκτικής, Διοίκησης  και Χρηματοοικονομικής.

 • Έμπειρο Διδακτικό προσωπικό

  Το διδακτικό προσωπικό είναι πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές, Λογιστές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων (FCCA, ΑΙΑ, ACA, ACCA) με πολύχρονη εμπειρία.

 • Online MBA

  Παρέχεται μέσω της διεθνούς αναγνωρισμένης πλατφόρμας του Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine & Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 70.000 επιχειρήσεις και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Guest Lectures

  Yψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

 • Πιστοποίηση ΑΙΑ

  Δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης προγραμμάτων πιστοποίησης του AIA (Association of International Accountants).

 • Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO

  Tο μοναδικό ιταλικό πανεπιστήμιο ανάμεσα στα 10 καλύτερα ευρωπαϊκά διαδικτυακά πανεπιστήμια.

Μαθήματα

Α ΚΥΚΛΟΣ

 • Παγκοσμιοποίηση και Οικονομική Πολιτική
 • Ελεγκτική και Διασφάλιση
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου

Β ΚΥΚΛΟΣ

 • Μάθημα Επιλογής / Λοιπές Δραστηριότητες
 • Στρατηγική Διαχείριση Κόστους
 • Διπλωματική Διατριβή
 • Ερευνητικές Μέθοδοι

Περιγραφή

Το MBA in Accounting and Finance έχει σχεδιασθεί από το International Telematic University Uninettuno με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη και manager στον τομέα της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αξιοποιεί εμπειρίες και δεδομένα από συγκριτικές μελέτες διαφορετικών χωρών και συστημάτων.

Επίσης, ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες θεωρίες με στόχο οι συμμετέχοντες του προγράμματος να είναι σε θέση να αποκτήσουν νέες γνώσεις για όλο το φάσμα των λογιστικών εργασιών. Μέσα από την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες , τη διάδραση και πρακτική διδασκαλία, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες διοικητικές δεξιότητες με σκοπό να ηγηθούν της επιχείρησης που θα αναλάβουν.

International Telematic University Uninettuno

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Τηλεματικό UNINETTUNO είναι ένα δημόσιο μη-κρατικό Πανεπιστήμιο και αποτελεί ένα από τα κορυφαία τηλεματικά ανώτατα ιδρύματα στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 2005, απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών (Bachelor), προσφέρει εξειδικευμένες σπουδές δεύτερου κύκλου (Master), διδακτορικά και άλλους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευση.

Ο κύριος σκοπός του πανεπιστημίου είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη γνώση για όλους τους πολίτες του κόσμου, χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου. Αυτός ο στόχος ακολουθείται με την εφαρμογή ενός διδακτικού μοντέλου, το οποίο έχει αναπτυχθεί μετά από πολλά χρόνια έρευνας σε αυτό το πεδίο από την Καθηγήτρια Maria Amata Garito, full professor of «Technologies of Education and Learning», Psychology Faculty, στο University of Rome «La Sapienza», Πρύτανη του International Telematic University UNINETTUNO και Διευθύντρια του Network Nettuno.

Το UNINETTUNO είναι το μοναδικό Ιταλικό τηλεματικό πανεπιστήμιο που αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας (ANVUR). Μεταξύ όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που αξιολογήθηκαν το UNINETTUNO κατέλαβε την τρίτη καλύτερη θέση και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση επιβεβαίωσε την υπεροχή του ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου και της μεθοδολογίας του πανεπιστημίου που μετουσιώθηκε με τις πρόσφατες απονομές στο ίδρυμα των βραβείων για το καλύτερο μοντέλο e-learning από την EADTU σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τον IELA σε παγκόσμιο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που οδήγησαν και οδηγούν την ανάπτυξη του UNINETTUNO και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν τα ισχυρά σημεία του Πανεπιστημίου είναι:

 • Σχέσεις με παραδοσιακά πανεπιστήμια
 • Το ψυχοπαιδαγωγικό του μοντέλο
 • Η καινοτομία (έρευνα και ανάπτυξη)
 • Η διεθνοποίηση

Ειδικά για τους Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν από απόσταση το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO προσφέρει μία μοναδική εναλλακτική ευκαιρία, ιδιαίτερα μετά την ενσωμάτωση των ελληνικών ως μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19)

Ως κάτοχοι MBA in Accounting and Finance έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις Διοίκησης επιχειρήσεων, Συμβούλων επιχειρήσεων και στελεχών στα οικονομικά και λογιστικά τμήματα εταιριών.  

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό είναι πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές, Λογιστές, Σύμβουλοι επιχειρήσεων (FCCA, ΑΙΑ, ACA, ACCA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.

Στην πλειοψηφία τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και να τους βοηθήσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες από τον κλάδο της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, οι οποίοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη διοίκησης και στην οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή κολεγίου
• Διοικητική εμπειρία 3 ετών
• Βεβαίωση σπουδών  ΙΕΚ & σημαντική διοικητική εμπειρία (για στελέχη χωρίς 1ο πανεπιστημιακό πτυχίο).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ενδιαφέρει.

Θα ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες.