Digital HRM and Analytics Diploma

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και τα Analytics στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού

Έναρξη:

Οκτώβριος

Μάρτιος

Ιούνιος

Διάρκεια:

80 ώρες

Πιστοποίηση:

Βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθηση Epsilon Net.

Campus:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Online

Digital HRM and Analytics Diploma

Το Diploma στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τα Analytics στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού προετοιμάζει τους συμμετέχοντες  να αντιμετωπίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.

Γιατί να επιλέξω το Epsilon College;

 • Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών

  Το μοναδικό πρόγραμμα που καλύπτει σύγχρονα θέματα όπως Digital Strategy, Business & Technology, Employee Experience και People Analytics.

 • Πρακτικό πρόγραμμα

  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό μέσω των μαθημάτων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο καθώς αναλαμβάνουν project και συνδέουν τις προοπτικές καριέρας τους με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο δίκτυο πελατών της EPSILON NET.

 • Online φοίτηση

  Δυνατότητα Online Μαθήματων και παράλληλη επιλογή επαναλήψεων μέσω μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης μέσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή πρόσβασης (PC, Tablet και Smartphone).

 • Προοπτικές γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης

  Μέσω του δικτύου της Epsilon NET που ξεπερνάει τις 70.000 επιχειρήσεις και του Γραφείου Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”.

 • Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια

  Εκπαιδευτικά σεμινάρια από στελέχη ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, coaching, recruitment, διαχείρισης ταλέντων, πολιτικές κινήτρων κ.α.

 • Δωρεάν Παροχές

  Δωρεάν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Epsilon Net, On line Τράπεζα, Komvos First Level, E-magazine  &  Δωρεάν διάθεση και χρήση των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net σε School edition

Μαθήματα

 • Digital HR strategy
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και HRMS
 • Employee Experience
 • People Analytics
 • Statistics in HR
 • Business Report

Περιγραφή

Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μία κρίση που θα έχει εκτεταμένες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανθρωπότητα και στην παγκόσμια οικονομία. Αν και ακόμα δεν είναι σαφές πότε θα τελειώσει, ένα είναι σίγουρο – θα επηρεάσει σημαντικά τις περισσότερες επιχειρήσεις για μήνες, πιθανώς και χρόνια, ειδικά στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για το μέλλον, θα πρέπει να ξεκινήσουν να οικοδομούν τώρα την απαραίτητη λειτουργική «ανθεκτικότητα» και να υιοθετήσουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία που θα απαιτηθούν στο μέλλον.

 

Το Digital HRM and Analytics Diploma θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις αναγκαίες γνώσεις και τεχνικές ώστε να είναι σε θέση να ορίζουν τους δείκτες της επιτυχίας του Ανθρώπινου Δυναμικού και της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Παράλληλα, θα μάθουν να σχεδιάζουν μια ψηφιακή στρατηγική Ανθρωπίνου Δυναμικού  και να χρησιμοποιούν τα people analytics, ώστε να ενδυναμώνουν τον ανθρώπινο παράγοντα και να ενισχύουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Τέλος, θα παρουσιαστούν δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση δεδομένων στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (προσλήψεις, μάθηση και ανάπτυξη, μέτρηση απόδοσης) και αναδειχθούν μοντέλα και πρακτικές στη λήψη αποφάσεων.

Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS”

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” λειτουργεί με σκοπό να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες. Σήμερα το EVRESIS συνεργάζεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες απευθύνονται οι ίδιες, κάθε χρόνο, στην Epsilon Net και ζητούν να προσλάβουν αποφοίτους της.

Το Γραφείο Δικτύωσης & Σταδιοδρομίας “EVRESIS” παρέχει δικτύωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και τους αποφοίτους ή/και τους επαγγελματίες, οι οποίοι στοχεύουν στην έναρξη της σταδιοδρομίας τους, στην επαγγελματική αλλαγή ή και στην επαγγελματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει:
• Δικτύωση
• Παρακολούθηση Αγοράς Εργασίας και Ανακοίνωση Θέσεων Εργασίας
• Θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
• Ενημέρωση για Ημερίδες Καριέρας ώστε να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με εκπροσώπους οργανισμών και επιχειρήσεων και να γίνει η διασύνδεση των υποψήφιων εργαζομένων με τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
• Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (career counseling)
• Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Start up)
• Συμβουλευτική επιλογής σπουδών
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικά ισοδύναμου των εγχώριων Πανεπιστημίων και μπορούν να προβούν στην πράξη ισοδυναμίας του πτυχίου τους από τις Ελληνικές Αρχές μέσω του φορέα ΑΤΕΕΝ (Ν. 4610/19 & Ν 4635/19).

Ως κάτοχοι του MA Human Resource Management oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε εταιρίες και οργανισμούς σε διοικητικές θέσεις, στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε εταιρείες εύρεσης εργασίας.

Οι απόφοιτοι του MA Human Resource Management στελεχώνουν μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς όπως:

• Τράπεζες
• Φαρμακευτικές εταιρίες
• Ασφαλιστικές εταιρείες
• Αεροπορικές εταιρείες
• Εταιρίες Πληροφορικής
• Μεγάλες αλυσίδες super market
• E-Shops
• Start Up

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος απαρτίζεται από καθηγητές, που συνδυάζουν την επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλα διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, τους οποίους επιπλέον πιστοποιεί το πανεπιστήμιο του Northampton για την αριστεία τους στην διδασκαλία.

Η  Epsilon Net με ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 70000 επιχειρήσεων στην Ελλάδα αξιοποιεί τα ανώτερα στελέχη τους ως διδάσκοντες και μέντορες  στα προγράμματα σπουδών. Τα στελέχη – μέντορες μεταφέρουν στους φοιτητές τις πιο σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που ακολουθούνται στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και τους βοηθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα με ενδιαφέρει.

Θα ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες.